On-line předběžná přihláška na
Letní tábor Tomášov 2022

Vyplňte prosím následující formulář, který Vašemu dítěti předběžně zarezervuje místo na našem letním táboře Tomášov. Nezapomeňte si také stáhnout a prostudovat naše Všeobecné podmínky a Pokyny k pobytu, které najdete v sekci Ke stažení.

Poté si, prosím, stáhněte a vyplňte závaznou přihlášku, kterou nám náležitě vyplněnou spolu s kopií posudku o zdravotní způsobilosti, kopií průkazu pojištěnce a dokladem o zaplacení zašlete poštou na naši dodací Adresu.

V případě, že by jste se stažením a vytištěním závazné přihlášky a dalších potřebných dokumentů měli jakýkoliv problém, rádi Vám tyto dokumenty zašleme poštou.

O dalším postupu budete informováni e-mailovou či telefonickou formou, podle toho jakou formu preferujete či máte k dispozici. V případě, že preferujete oba způsoby, bude komunikace probíhat e-mailem.Všechny údaje musí být vyplněny mimo části "Poznámky".

Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov