Akce roku 2019

Letní tábor Tomášov I. turnus 29.6.-13.7.2019 (popis a fotogalerie)

závěr 3/3
Středa 10.7.2019 - Lety hyperprostorem
Náš let hyperprostorem pokračuje. Další skvělý den a další báječná rozcvička před námi.
TT201901399 TT201901400 TT201901401
Dopoledne posádka strávila besedou s příslušníky KŘP Ústeckého kraje.
Po přivítání a přesunu do jídelny se slova ujali kriminalističtí technici z SKPV ÚO Děčín. Posádku seznámili s náplní jejich činnosti, popovídali o úskalích ohledávání místa trestných činu a na závěr zodpovědeli zvídavé dotazy.
TT201901402 TT201901403 TT201901404 TT201901405
Jako druzí v pořadí promluvili o své práci policisté z Obvodního oddělení PČR Velký Šenov. Posádka se dozvěděla o úskalích každodenní práce policie,dále např. o postupu při hledání nezvěstných osob a o vybavení hlídek pořádkové policie. Posádka pokládala spoustu dotazů, na které policisté trpělivě odpovídali.
TT201901406 TT201901407 TT201901408
Jako poslední se přihlásila o slovo por. Bc. Petra Trypesová z Oddělení tisku a prevence ÚO Děčín. Její přednáška se týkala zejména bezpečného chování v kyberprostoru a kyberšikany.
TT201901409
Na závěr jsme policistům poděkovali a rozloučili se tanečkem. Děkujeme vedení KŘP Ústeckého kraje za možnost seznámit se s prací Policie České republiky.
TT201901410 TT201901411
Po výborném obědě a poledním klidu se posádka sešla v jídelně za účelem najítí toho největšího tomášovského talentu. Zpívalo se, tančilo, kouzlilo, cvičilo, hrály se scénky. Porota hodnotila přísně, ale spravedlivě. Jednotlivá vystoupení měla nečekaně vysokou úroveň a vetšina z nich si vysloužila jásot a standing ovation celé posádky. Rozhodování o třech nejlepších talentech nebylo snadné, ale porota nakonec svou úlohu zvládla na výbornou.
TT201901412 TT201901413 TT201901414 TT201901415 TT201901416 TT201901417 TT201901418 TT201901419 TT201901420 TT201901421 TT201901422 TT201901423 TT201901424 TT201901425 TT201901426 TT201901427 TT201901428 TT201901429 TT201901430 TT201901431
3. místo
TT201901432
2. místo
TT201901433
1. místo
TT201901434
Po večeři dorazil další poštovní modul. Posádka se nemohla dočkat okamžiku, kdy pošťák začne vyvolávat jednotlivá jména a rozdávat psaní. Každý touží po zprávách z domova.
TT201901435 TT201901436 TT201901437
Večer bylo osobní volno a po večerním nástupu následoval odchod do kajut a zalehnutí ke spánku. Zítra nás čeká dlouhá noc se stezkou odvahy. Dobrou noc.
Čtvrtek 11.7.2019 - Lety hyperprostorem
Nebylo by to ráno na palubě rakety Tomášov, aby se posádka nesešla na rozcvičku.
TT201901438 TT201901439 TT201901440
Po snídani se posádka rozloučila s dalším členem posádky, který byl převelen na jinou loď. Taneček a vřelá objetí k pořádnému rozloučení rozhodně patří. Alespoň u nás na palubě.
TT201901441 TT201901442 TT201901443
Dopoledne přijeli hasiči z Hasičského záchranněho sboru Ústeckého kraje, územního odboru Děčín, stanice Šluknov pod velením npor. Petra Kociána, DiS. Posádce předvedli nový zásahový vůz, ukázali vybavení používané během požárů, nehod, protichemických zásahů a záchrany v ledové vodě. Někteří členové posádky si mohli výstroj vyzkoušet na vlastní kůži, zkusit si přestřihnout tyč hydraulickými nůžkami a nebo si vyzkoušet, jaké je to na palubě hasičského vozu.
TT201901444 TT201901445 TT201901446 TT201901447 TT201901448 TT201901449 TT201901450 TT201901451 TT201901453 TT201901454 TT201901455 TT201901456 TT201901457 TT201901458 TT201901459 TT201901460 TT201901461 TT201901462
Posádka se s hasiči rozloučila tradičně, tanečkem. Děkujeme veliteli hasičské stanice Šluknov npor. Petru Kociánovi, DiS a jeho kolegům za zajímavou přednášku.
TT201901463
K obědu přichystala palubní kuchyně posádce hranolky s vepřovými nudličkami a omáčkou gyros. Posádka se na hranolky vrhla jak vosy na cukr. Fronta na přídavky byla tentokrát až ven ze dveří jídelny. Děkujeme našim kuchařům za jejich skvělou práci.
TT201901464 TT201901465 TT201901466 TT201901467 TT201901468 TT201901469 TT201901470
Po krátkém odpočinku na slehnutí nadupaných bříšek nastal čas na další trénink formou hry. Procvičovala se síla, hbitost, rychlost, celková koordinace a týmová hra.
TT201901471 TT201901472 TT201901473 TT201901474 TT201901475 TT201901476 TT201901477 TT201901478 TT201901479 TT201901481 TT201901482 TT201901483 TT201901484 TT201901485 TT201901486 TT201901487
Když velitel uznal výkony posádky za uspokojivé, ukončil hry a dal pokyn k vydání obsahu poštovního modulu, který dorazil během tréninku.
TT201901513 TT201901514
Ve zbytku času do večere si mohli zájemci procvičit tanečky s palubními instruktory.
TT201901488 TT201901489 TT201901490
Podvečermí program zahájilo otevření Tomášovky s nabídkou sladkokyselých pendreků a lékořice. Zájem byl obrovský a posádka vykoupila téměř veškeré zboží.
TT201901491 TT201901492
8. etapa - Planeta Trappist.
Poslední zastávkou před návratem na Zemi byla planeta Trappist. Dle lodní databanky se jednalo o planetu velmi podobnou Zemi s mírným klimatem vhodným pro život. Prvnotní průzkum z orbity potvrdil předpoklady a nezbývalo, než přistát a sesbírat vzorky pro podrobnější analýzu. Výsadek probíhal bez problému, podařilo se potvrdit přítomnost zásob podzemních vod a sesbírat mnoho vzorků půdy a místní vegetace. Nejzajímavějším nálezem byla zvláštní hornina ve tvru téměř dokonalé koule. Posádka vzorek přepravila na palubu, uložila do bezpečnostní schránky na vzorky a vydala se zpět na cestu domů.
TT201901494 TT201901495 TT201901496 TT201901497 TT201901498 TT201901499 TT201901500 TT201901501 TT201901502 TT201901503 TT201901504 TT201901505 TT201901506
Když chronometry oznámily pozemskou noc a světla na palubě přešla na noční režim, nastal čas velkého testu odvahy. Ten spočíval v samostatném výstupu do temnoty vesmíru a absolvování vyznačené trasy. Účast byla dobrovolná a kdo se na samostatný výstup necítil, mohl jít ve dvojici. Posádka prokázala značnou míru odvahy a všichni test zvládli na výbornou.
TT201901507 TT201901508 TT201901509 TT201901515 TT201901511 TT201901512
Tak jak se posádka vracela ze zkoušky odvahy, zalehávala do kajut a úkládala se ke spánku. Vzhledem k pokročilé hodině posádka usnula téměř okamžitě. Dobrou pozdní noc z Tomášova!
Pátek 12.7.2019 - Lety hyperprostorem
Už od noci nás zlobí automatický hasicí systém a palubu zcela bez příčiny zkrápí proudy vody. Naštěstí se technikům podařilo těsně před rozcvičkou systém alespoň na chvíli přemluvit k poslušnosti a posádka si tak mohla užít poslední rozcvičku na našem letu hyperprostorem.
TT201901516 TT201901517 TT201901518 TT201901519
Po snídani přislo oznámení o dalším převelení, snad již posledním. Opouští nás další člen posádky. Rozlučka proběhla ve vší parádě s tanečkem a vřelými objetími.
TT201901520 TT201901521
Ještě než naposled otevřelo svoje brány kasino, vedoucí směn rozdali posádkám zasloužené odměny.
TT201901541 TT201901542
Mistři her trénovali dlouhé hodiny, dokonce vytáhli z rukávu i několik nových triků, ale stejně jim to bylo málo platné. Posádka znovu předvedla svou všestrannost a za dohledu štěstěny mistry obrala téměř do posledního kosmíku.
TT201901522 TT201901523 TT201901524 TT201901525 TT201901526 TT201901527 TT201901528 TT201901529 TT201901530 TT201901531
Rychle uložit získanou hotovost do banky. Tam ji bankéři co nevidět promění na šeky, které posádka použije pro nákup v tomášovské prodejně.
TT201901532 TT201901533
Naše cesta je u konce. Raketa Tomášov právě opustila hyperprostor a co nevidět vstoupí na orbitu Země. Naše mise je u konce. Přišel čas zhodnotit výkony posádky, odměnit úspěchy, a pomalu se připravit na zítřejší vylodění. Jako první na řadu přišla sladká odměna pro posádku. Posádka se nadšeně vrhla na raketové dortíčky. Nezbyl ani kousek.
TT201901534 TT201901535 TT201901536 TT201901537 TT201901538 TT201901539 TT201901540
Po sladké hostině jsme se sešli na společenské palubě a poděkovali těm, kteří se celou cestu starali o to, aby naše bříška nikdy nezakusila, co je hlad. Velitel našim fantastickým kuchařům předal sladkou odměnu a posádka jim zatancovala společný taneček.
TT201901543 TT201901544
Ještě než se posádka rozešla k dalšímu zaměstnání, velitel ve spolupráci se zdravotnicí vyhodnotili úklid v kajutách. Posádka se předvedla v tom nejlepším světle a tolik oceněných žádná vesmírná výprava dosud neměla.
TT201901545 TT201901546 TT201901548 TT201901549 TT201901550 TT201901551
Také jste si kladli otázku, na co že ty kosmíky vlastně jsou? Členové posádky je dostávají podle úspěšnosti v jednotlivých etapách letu hyperprostorem. Na konci cesty je bankéři promění na šek a ten poslouží při návštěvě palubní prodejny. Zde může posádka vyměnit kosmíky za hmatatelnou odměnu. V prvním kole nakupují oddíly dle výsledného pořadí celotáborového klání, v druhém kole se do prodejny vstupuje dle věku a po chvíli se strhne taková mela, že přes handrkování u stolů prodejců není slyšet vlastního slova.
TT201901552 TT201901553 TT201901555 TT201901556 TT201901557 TT201901558 TT201901559 TT201901560 TT201901561 TT201901562 TT201901563 TT201901564 TT201901565 TT201901566 TT201901567 TT201901568 TT201901569 TT201901570 TT201901571 TT201901572 TT201901573 TT201901574 TT201901575 TT201901576
A jak si posádka při letech hyperprostorem vedla?
TT201901554
Po uzavření prodejny se na posádku přišel podívat p. Kořínek, provozovatel tábora. Velitel mu poděkoval za přípravu a péči o areál tábora i za organizaci provozních věcí. Posádka se k poděkování připojila tanečkem.
TT201901577 TT201901578
Před poslední táborovou večeří velitel ještě stihl vydat obsah posledního poštovního modulu.
TT201901579 TT201901580
Otevření Tomášovky se sortimentem svítících náramků a přívěsků předznamenalo blížící se závěrečnou diskotéku. Posádka si ji moc užívala a protančila se až do hluboké noci.
TT201901581 TT201901582 TT201901583 TT201901584 TT201901585 TT201901586 TT201901587 TT201901588 TT201901589 TT201901590
S koncem diskotéky se posádka odebrala do kajut ke své poslední táborové noci. Dobrou pozdní noc.
Sobota 12.7.2019 - Lety hyperprostorem
Dnešní ráno nezačalo jako vždy rozcvičkou, ale posádka se musí připravit na vylodění. Je třeba řádně vysmýčit podlahu, dobalit všechny věci a připravit se na předání kajuty vedoucím směn. Poprvé byl svolán nástup, na kterém velitel posádce předal osobní doklady potřebné pro cestu domů a prošel se bazar se zapomenutými věcmi.
TT201901591 TT201901592 TT201901593
Pak už následovalo vyklizení kajut a shromáždění zavazadel pod stříškami před vstupem.
TT201901594 TT201901595 TT201901596 TT201901597
Když bylo vše připraveno, byla posádka svolána do jídelny na poslední snídani.
TT201901598 TT201901599 TT201901600 TT201901601 TT201901602 TT201901603 TT201901604 TT201901605
Před odjezdem si posádka na rozloučenou zatancovala několik posledních tanečků.
TT201901606 TT201901607 TT201901609 TT201901610
A nastal čas velkého loučení. Přátelství vzniklá po cestě jsou silná a loučení není lehké. Podání rukou střídá objetí, nejedna slzička ukápne.
TT201901611 TT201901612 TT201901613 TT201901614 TT201901615 TT201901616 TT201901618 TT201901619
Po řádném rozloučení s kamarády a vedoucími zbývá už jen naložit zavazadla do autobusu a vydat se domů. Bylo to fantastických čtrnáct dnů plných nových zážitků a přátelství.
TT201901620 TT201901621 TT201901622 TT201901623 TT201901625
Tak za rok zase AHÓJ!
TT201901626
Loučí se s vámi tým I. turnusu letů hyperprostorem. Děkujeme za přízeň.
TT201901627
Další info a videa najdete: Letní tábor Tomášov na Facebooku

Podívat se můžete úplně všichni, není potřebná žádná registrace ani mít svůj účet na Facebooku!
Více fotografií v lepší kvalitě naleznete ve webovém fotoalbu Letní tábor Tomášov

« Pokračování            Začátek »
Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov