Akce roku 2023

Letní tábor Tomášov I. turnus 1.7.-15.7.2023 (popis a fotogalerie)

začátek 1/3
Sobota 1.7.2023 - Rytíři
Léta Páně roku 1321 se z bojů v Dalmácii vrátil udatný rek Petr. Za své věrné služby byl králem povýšen do šlechtického rodu a také dostal darem malý hrad u německých hranic - Thomasdorf. Boje v Dalmácii byly kruté a mnoho Petrových přátel tam přišlo o život. Na hradě Thomasdorf se proto usídlil jen s hrstkou přeživších rytířů. Protože je však poklidný život přestal brzy bavit, rozhodli se vycvičit další rytíře, aby byli připraveni do příštích bitev.
TT202301000
Zpráva o hledání rytířů se roznesla krajem a na Thomasdorf se začali sjíždět mladí rytíři ze všech světových stran. Ať už přišli na hrad pěšky, na koni či je dovezl kočár, čekala na ně družina Petrových rytířů. Seznámili je s hradem a přilehlým panstvím. Každý rytíř dostal od Petra plátno, aby jím mohl přikrýt svůj slamník a dobře se mu spalo.
TT202301001 TT202301002 TT202301003
Na rytíře čekala Krčma, ve které se podávala večeře v italském stylu. Špagety s kečupem a se sýrem. Po večeři si zkušení rytíři rozebrali nově příchozí a rozdělili je do družin.
TT202301004 TT202301005 TT202301006 TT202301007
Mladí rytíři se v družinách seznamovali a hráli společné hry až do západu slunce. Pak se odebrali na své slamníky.
Neděle 2.7.2023 - Rytíři
Přestože se ráno rytíři probudili do deštivého dopoledne, kakao a čerstvé pečivo jim zvedlo náladu.
TT202301008
Po snídani na ně čekaly první úkoly. Poznat v bitvě, kdo je přítel a kdo je nepřítel, není úplně jednoduché. Proto je potřeba se odlišit znakem na štítu a bojovým pokřikem. Stejně tak se musí každá družina pojmenovat.
TT202301009 TT202301010 TT202301011
Při plnění úkolů rytířům vyhládlo, a tak vyrazili do krčmy. Brambory s kuřaty jim moc chutnaly.
TT202301012
Posilnění rytíři vyrazili na obchůzku Thomasdorfského panství.
TT202301013 TT202301014 TT202301015
Panství bylo rozlehlé, a tak není divu, že rytířům vyhládlo.
TT202301016
Cestou potkali potulné kejklíře s muzikanty a domluvili se na večerním bále v Krčmě.
TT202301017 TT202301018 TT202301019 TT202301020 TT202301021
Bál se vydařil a tancem znavení rytíři se na své slamníky dostali až za svitu hvězd.
Pondělí 3.7.2023 - Rytíři
Sluneční paprsky prozářily Thomasdorf a výcvik rytířů mohl začít.
TT202301022 TT202301023
Ale samotné protažení svalů nestačí, ještě je potřeba nasytit hladová bříška.
TT202301024 TT202301025
Pak Petr zavelel do zbraně a rytířské družiny nastoupily před svým vládcem. Sám Petr jim se svými věrnými předvedl souboj s mečem.
TT202301026 TT202301027
Družiny představily své štíty, jména i bojový pokřik. Petr byl spokojen a výcvik v podobě soubojů mohl začít naostro. Každý z rytířských soubojů je inspirován příběhem skutečných rytířů, které Petr v minulosti potkal.
1. souboj - Rytíř Baltazar z Lavice
Rytíř Baltazar z Lavice byl jako malé batole nalezen při hraběcím honu. Ležel na lavici na okraji lesa blízko města Jičína. Protože nikdo neznal jeho jméno, hrabě Hausknecht mu dal jméno po svém otci Baltazarovi a doplnil ho podle místa jeho nálezu na lavičce. Proto tedy Baltazar z Lavice. Když Baltazar dospěl, vstoupil do královského vojska. V něm zažil mnoha bitev, při kterých se proslavil svojí statečností. Brzy se o něm dozvěděl sám král a za jeho odvahu ho pasoval na rytíře. Jako rytíř pokračoval ve svém válečném životě. Stal se hrozbou pro nepřátele a jeho pověst se rozšířila daleko za hranice království. Protože měl v životě od malička štěstí, byl i první souboj družin rytířů ve znamení štěstěny. Nejvíce štěstí měla v tomto souboji 3. družina - Tomíři.
TT202301028 TT202301029 TT202301030 TT202301031 TT202301032 TT202301033
Odpoledne dorazili na hrad Thomasdorf trhovci se zbožím. Rytíři si u nich nakoupili sladkosti i rituální náramky.
TT202301034 TT202301035
Večer se rytíři bavili hazardem, protože dostali od hradního pána svůj první žold. Pokoušeli tedy štěstěnu znovu a znovu.
TT202301036 TT202301037 TT202301038 TT202301039 TT202301040 TT202301041 TT202301042
Úterý 4.7.2023 - Rytíři
Rytíři se dnes probudili do dalšího slunečného dne. Po nezbytném protažení..
TT202301043
..se pospíchali nasnídat do Krčmy.
TT202301044 TT202301045
Hradní pán Petr dobře věděl, že pokud má být výcvik rytířů úspěšný, je potřeba je nejen cvičit, ale nechat jim i čas na zábavu. Rytíři a rytířky mají spoustu různých zájmů, a tak si každý z nich užil dopoledne podle momentální nálady.
TT202301046 TT202301047 TT202301048 TT202301049 TT202301050 TT202301051 TT202301052 TT202301053
Písničky na přání od potulných kejklířů zpříjemnily rytířům odpočinek po obědě.
TT202301054 TT202301055
Thomasdorfské panství bylo rozlehlé a bylo nutné dokončit jeho obhlídku. Zkontrolovat, zda se v lesích nepotulují lapkové a zda nemizí dřevo.
Svačina před cestou přišla rytířům vhod.
TT202301056
Rytíři pak vyrazili do lesů a vrátili se zpět na hrad až před setměním.
TT202301057 TT202301058 TT202301059
Zprávy od rytířů Petra potěšily. Dřevo nemizelo, domky poddaných byly v pořádku a také strážní věž Tanečnice stále stojí. Rytíři se tak mohli umýt a odebrat se do svých komnat ke spánku.
Středa 5.7.2023 - Rytíři
Před dalším výcvikem je potřeba se pořádně rozcvičit.
TT202301060 TT202301061
A jak že se jednotlivé družiny rytířů jmenují? A jak vypadají jejich erby?
1. družina - Neupálení Husové
TT202301062
2. družina - Zuřiví Mečouni
TT202301063
3. družina - Tomíři
TT202301064
4. družina - Verčovci z Jáchymova
TT202301065
5. družina - Temné ostří
TT202301066
6. družina - Dračí dobyvatelé
TT202301067
Družiny představily své štíty, jména i bojový pokřik. Petr byl spokojen a výcvik v podobě soubojů mohl začít naostro. Každý z rytířských soubojů je inspirován příběhem skutečných rytířů, které Petr v minulosti potkal.
2. souboj - Hans de Flanders
Největší zábavou v době míru byly pro rytíře turnaje. Rytíři si v nich poměřovali své síly v šermu, jízdě na koni nebo střelbě. Jeden z rytířů turnaje doslova vyhledával. Byl to rytíř Hans de Flanders. Měl mnoho obdivovatelů a téměř nikdy je nezklamal. Nejúspěšnější byl v jezdeckých soubojích, kdy se jeden jezdec na koni snaží za pomoci dřevce shodit druhého jezdce, který jede proti němu. Vítěz souboje a posléze i celého turnaje dostával od sličné hostitelky turnaje věneček a požehnání. Hans byl velmi zdatný, a tak sbíral jedno vítězství za druhým. Největší odvahu a um v tomto souboji prokázala 1. družina - Neupálení Husové.
TT202301068 TT202301069 TT202301070 TT202301071 TT202301072 TT202301073 TT202301074 TT202301075
Přeživší rytíři a rytířky vzali po výcviku ztečí i Krčmu. Není divu, vždyť kdo by si nechtěl pochutnat na řízku s kaší :)
TT202301076
Petr byl s výkonem svých družin velmi spokojen a zvlášť ocenil jejich bojového ducha. Jeho věrní jim připravili zábavné odpoledne plné her a tance.
TT202301077 TT202301078 TT202301079 TT202301080 TT202301081 TT202301082 TT202301083
Tanec rytířky i rytíře bavil, proto s nadšením uvítali příjezd muzikantů a program na večer byl jasný. Bude se tancovat!
TT202301084 TT202301085 TT202301086 TT202301087
Čtvrtek 6.7.2023 - Rytíři
Bez pořádné rozcvičky se rytíři neobejdou .)
TT202301088 TT202301089
Celé dopoledne pátrali rytíři po okolních lesích, podél hranice Tomášovského království, ale i za ní po lapcích, kteří přepadávali posly s pergameny.
TT202301090 TT202301091 TT202301092 TT202301093 TT202301094 TT202301095 TT202301096 TT202301097 TT202301098 TT202301099
Zatímco rytíři odpočívali po vydatném obědě, na hrad dorazila skupinka pocestných z Indie. Požádala o vodu a chléb a na oplátku nabídla naučit rytíře dávnému umění spojení těla a mysli - jógu. Jóga nadchla zejména mladší rytířky a rytíře.
TT202301100 TT202301101 TT202301102 TT202301103 TT202301104
Rytíři sice měli odpočinek, ale v Krčmě se nezahálelo a místní pekař upekl ke svačině makovou buchtu.
TT202301105
Makovec rytířům tak chutnal, že se na přídavky stála nekonečná fronta.
TT202301106
Odpoledne na posilněněné a odpočaté rytíře čekala další část výcviku.
3. souboj - Henry of Huntingdon
Henry byl mladý a urostlý šlechtic, který miloval zábavy, lov a dobrou společnost. Krajem se šířily zvěsti o jeho velkém bohatství, kráse, ale také velké pýše. To zaujalo mocného čaroděje, který svými kouzly přisvojoval celá panství a ze šlechticů a rytířů si dělal své poddané. Čaroděj vnikl v přestrojení do hradu a mocným kouzlem ho začaroval. Henry se probudil daleko od svého panství. Porazit čaroděje a vrátit se domů mohl jen pokud zvítězí ve zkoušce přesnosti, postřehu a k tomu bude potřebovat i trochu štěstí. Henry to nakonec dokázal, zbavil se své pýchy a vrátil se na své panství. Nejrychleji a s nejvíce mincemi zvládla tento souboj 6. družina - Dračí dobyvatelé.
TT202301107 TT202301108 TT202301109 TT202301110 TT202301111 TT202301112 TT202301113
Z průběhu souboje a výkonů rytířů byl hradní pán Petr nadšený. Povolal proto potulné umělce, aby pro rytíře připravili zábavný večer. Ti však nakonec nedorazili, neboť se jim polámalo kolo u vozu. Rytíři a rytířky se ale nehodlali zábavy vzdát, a tak se rozhodli o zábavu postarat sami. Svolali ostatní do Krčmy na soutěž v zábavných vystoupeních a nazvali jí - Karent. Zpívalo se, tančilo se, skládaly se hlavolamy a publikum bylo nadšené. Nakonec porota vyhlásila ty nejlepší.
TT202301114 TT202301115 TT202301116 TT202301117 TT202301118 TT202301119 TT202301120

« Začátek            Pokračování »
Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov