Akce roku 2021

Letní tábor Tomášov I. turnus 3.7.-17.7.2021 (popis a fotogalerie)

začátek 1/3
Sobota 3.7.2021 - Divoký západ
Šerifové, ostřílení pistolníci a pistolnice a další obyvatelé Thomasov City se dočkali příjezdu greenhornů na Tomášov :)
V pozdním odpoledni konečně dorazil dostavník s měšťáky lačnícími po dobrodružství. Cestu, ač dlouhou, všichni zvládli bez problémů.
TT202101000
Greenhorni zatím netuší, jak vlastně divoký západ vypadá. V očekávání všeho, včetně nemožného, přivezli si s sebou spoustu věcí, o kterých se domnívali, že by je mohli potřebovat.
TT202101001
Pověstný Tomášovský saloon připravil první večeři, rizoto. Nezbylo ani zrnko.
TT202101002
Večerní program zahájilo rychlé seznámení se základními pravidly přežití v Tomášov City následované rozdělením do oddílů.
TT202101011
Poučeni, co se na divokém západě sluší a patří, vrhli se greenhorni do prvních seznamovacích her.
TT202101003 TT202101004 TT202101005 TT202101006 TT202101007 TT202101008 TT202101009 TT202101010
No, a to je pro dnešek vše. Nad Tomášov City zapadlo slunce a tak i my půjdeme spát. Ahój!
Neděle 4.7.2021 - Divoký západ
Noci naštěstí nejsou chladné a slunce rozpaluje prérie od samého rána. Nedělní ráno zahájila rozcvička vedoucích.
TT202101012 TT202101013
Po nezbytné hygieně a ověřění zdravotního stavu se osadníci vrhli do saloonu na snídani.
TT202101014 TT202101015 TT202101016
Dopoledne se oddíly osadníků vydaly do okolí Tomášov City vyhlédnout si claim pro založení osady. Cestou proběhla porada o jménech, pokřicích a vlajkách oddílů.
TT202101017 TT202101018 TT202101019
Po intermezzu v podobě oběda a poledního klidu s písničkami na přání pokračoval program přehledem oddílů včetně jmén, pokřiků a kostýmů. Postupně se představil:
1. oddíl - Ohniví mustangové
TT202101020
2. oddíl - Potomci Vinnetoua
TT202101021
3. oddíl - Růžový banditi
TT202101022
4. oddíl - Pistolníci z Tomášova
TT202101023
5. oddíl - Nespoutaní
TT202101024
6. oddíl - Westernovské bambitky
TT202101025
Na pořádek a klidný život v Tomášov City dohlíží pevnou rukou šerif a jeho zástupce.
TT202101026
Po přehlídce se osadníci rozdělili do skupin a vyrazili na průzkum kraje v širším okolí Tomášov City. Někteří došli skrz krajinu poznamenanou intenzivní těžbou dřeva až do přeshraniční osady Wachbergville, vyhlášené pro své precizní dřevostavby.
TT202101027 TT202101028
Část se rozhodla věnovat zušlechťování svých těl a kondice na nedalekém lesním hřišti.
TT202101029 TT202101030
A konečně poslední skupina se vydala na nejvyšší kótu v kraji obhlédnout ze strážní věže zvané Tanzplatz, zda se z dáli neblíží nečekaná hrozba.
TT202101031 TT202101032
K večeři kuchaři tomášovského saloonu sáhli po specialitě dovezené italskými přistěhovalci: milánským špagetám. Bezprostředně po večeři proběhla rychlá přestavba saloonu a začala první letošní discotéka.
TT202101033 TT202101034 TT202101035 TT202101036
Před odchodem do hajan proběhlo povinné sprchování a než slunce nad prérií definitivně zapadlo, ozývalo se ulicemi Tomášov City jen spokojené oddechování osadníků odpočívajících po náročném dni. Dobrou noc.
Pondělí 5.7.2021 - Divoký západ
Ranní déšť zkrápí ulice Tomášov City. Pro záhřátí a rozproudění krve volí devět z deseti osadníků divokého západu rozcvičku.
TT202101037 TT202101038
Déšť nás bohužel trápil i během dopoledne a tak osadníci vybalili vybavení do deště.
TT202101039
Až do oběda se oddíly v azylu saloonu věnovaly ladění pokřiků a tvorbě oddílové vlajky.
TT202101040 TT202101041 TT202101042 TT202101043 TT202101044 TT202101045 TT202101046
Kuchaři v saloonu se opět překonali a uvařili další z řady fantastických obědů.
TT202101047 TT202101048
K poobědové siestě nám hrály na přání naše sličné DJs.
TT202101049
Odpočaté oddíly nastoupily k odpolednímu programu, tentokrát i s vlajkami.
TT202101050 TT202101050 TT202101050 TT202101050 TT202101050 TT202101050
1. etapa - Krádež dobytka
Loupeživý indiánský kmen ukradl několik krav a unesl ženu jednomu z rančerů. Osadníci sestavili pátrací oddíly a vyrazili pátrat do okolí. Netrvalo dlouho a osadníci nalezli indiánské tábořiště s několika teepee, velkým ohništěm uprostřed a na indiány netzpickou ohradou s dobytkem. Kolem ohně probíhal jakýsi rituál a tak se osadníci mohli celkem snadno proplížit do tábora a opatrně ho prohledat. Po chvíli pátrání naleyli unesenou rančerovu ženu a z ohrady vyhnali ukradený dobytek. Naneštěstí byli osadníci pri vypouštění dobytka spatřeni a strhla se divoká honička na koních, která trvala až hranicím Tomášov City. Osadníkům vyrazil na pomoc šerif s několika pistolníky a společnými silami dorážející indiány zahnali. Ten večer se v saloonu slavil návrat rancherovi ženy a záchrana veškerého dobytka.
TT202101056 TT202101057 TT202101058 TT202101059 TT202101060 TT202101061 TT202101062
Před večeří nám zbylo ještě trochu času a tak byla dobrá příležitost zopakovat si tanečky.
TT202101063 TT202101064
Zbytek dne, do západu slunce, si mohli osadníci hrát podle zájmu. K dispozici měli Kubb, kroket, tanečky, fotbal, přehazovanou a skákání přes švihadlo.
TT202101065 TT202101066 TT202101067 TT202101068 TT202101069 TT202101070 TT202101071 TT202101072 TT202101073
S posledními paprsky slunce nastal čas odebrat se do postelí a řádně si odpočinout před další várkou dobrodružství. Dobrou noc.
Úterý 6.7.2021 - Divoký západ
Jako každý den byla prvním bodem programu rozcvička. Ranní slunce zaplavilo ulice Tomášov City a příjemně hřálo.
TT202101074 TT202101075
2. etapa - Laso
Dopoledne museli osadníci řešit jednu milou povinnost. Nejstarší syn z uznávané rancherské rodiny Smithů si bral prostřední ze starostových dcer. Osadníci měli obstarat svatební dar, kterým dle tradice nemohlo být nic jiného než statný divoký mustang. Nezbývalo než sbalit lasa a vyrazit na pláně. Nalézt stádo nedalo osadníkům příliš práce, ale samotný odchyt už tak snadnou záležitostí nebyl. Po několika prvních neúspěších se jim však podařilo lasa ovládnout a odchytili statného hřebce. Mr. Smith byl s mustangem nadmíru spokojen a vyplatil osadníkům náležitou odměnu.
TT202101076 TT202101077 TT202101078 TT202101079 TT202101080 TT202101081 TT202101082 TT202101083
Zbylý čas do oběda strávili osadníci hrami podle zájmu.
TT202101084 TT202101085 TT202101086 TT202101087 TT202101088 TT202101089 TT202101090 TT202101091 TT202101092 TT202101093 TT202101094 TT202101095 TT202101096 TT202101097
Odpoledne se osadníci rozdělili do 4 skupin a vydali se na patroly do okolí Tomášov City. První skupina dorazila až ke střážní věži na vrchu Weifberg.
TT202101098 TT202101099
Druhá skupina vyrazila na pravidelnou kontrolu Wachbergville.
TT202101100 TT202101101
Třetí skupina se vydala na hraniční patrolu.
TT202101102 TT202101103
A čtvrtá skupina obhlížela kraj ze strážní věže Tanzplatz.
TT202101104 TT202101105
K večeru sherif vyplatil osadníkům doláče za dosavadní vynikající práci. Toho ihned využila místní pobočka nejmenované sítě kasín a nalákala osadníky k různým hrám. Bohužel provozovatel kasína se malinko přepočítal a šikovnost a štěstěna, stojící na straně osadníků, ho připravila o pořádný balík.
TT202101106 TT202101107 TT202101108 TT202101109 TT202101110 TT202101111
S kapsami naditými doláči se osadníci vydali do Tomášovské banky. Nejen, že v ní jsou jejich úspory v naprostém bezpečí, ale žároveň je jejich vklad velmi výhodně zúročen. Než ba1nka obsloužila posledního zákazníka, padla tma a byl čas odebrat se k zaslouženému odpočinku. Dobrou noc.
Středa 7.7.2021 - Divoký západ
Od brzkých ranních hodin silně prší, a tak se dnes nekoná ani rozcvička. Ulice Tomášov City jsou nezvykle prázdné.
TT202101112
Místo času stráveného na rozcvičče se osadníci věnovali úklidu housů. Po důkladné ranní hygieně se sešlo obyvatelstvo Tomášov City v saloonu na snídani.
TT202101113 TT202101114 TT202101115
Kvůli přetrvávajícímu dešti se dopolední program přesunul do saloonu. Osadníci soutěžili ve vědomostní hře s pohádkovým tématem. Cílem bylo odpovědět co nejrychleji na otázky zadávané sherifem. V klání nakonec zvítězil oddíl číslo 2.
TT202101116 TT202101117 TT202101118 TT202101119 TT202101120 TT202101121
Přes poledne se počasí naštěstí umoudřilo a osadníci si tak odpoledne mohli hrát podle zájmu.
TT202101122 TT202101123 TT202101124 TT202101125 TT202101126 TT202101127 TT202101128 TT202101129 TT202101130 TT202101131 TT202101132 TT202101133 TT202101134 TT202101135 TT202101136 TT202101137
Osadníci nežijí jen prací a společenský život je neméně důležitý. Večer se proto sešli na diskotéce a parádně si jí užili. Tancovali na společné tance, ploužili a řádili až do noci.
TT202101138 TT202101139 TT202101140 TT202101141 TT202101142 TT202101143
S posledními takty poslední písničky nastal čas rozloučit se s dneškem a jít na kutě. Osadníci utahaní po náročném dni usnuli během okamžiku. Dobrou noc.
Čtvrtek 8.7.2021 - Divoký západ
Čtvrteční den jsme zahájili klasicky, ranní rozcvičkou.
TT20210144 TT20210145 TT20210146 TT20210147
Posíleni snídaní (rohlík, Rama, džem, nutella, salám) vyrazili osadníci řešit problém s jedním mezkem.
3. etapa - Mezek
Mezek je dříč kolonizace divokého západu. Osadníky je využíván hlavně k přepravě nákladu. Je k neutahání, má obrovskou nosnost, ale má jednu podstatnou nevýhodu: občas si postaví hlavu a nikdo s ním nehne. Když se tak stane uprostřed jediné spojnice Tomášov City s civilizací, je na problémy zaděláno. Osadníci museli využít svou chytrost i sílu, aby vzdorující zvíře z cesty odstranili.
TT202101148 TT202101149 TT202101150 TT202101151 TT202101152 TT202101153 TT202101154
O mezka bylo postaráno překvapivě rychle, a tak si osadníci ve zbylém čase do oběda zasoutěžili ve všeobecných znalostech.
TT202101155 TT202101156 TT202101157 TT202101158
Během poobědové siesty konečně dorazil dostavník s poštou. Nadšení bylo obrovské a každý jeden osadník doufal, že pošták dovezl psaní právě pro něj.
TT202101159
4. etapa - Divoká řeka
Odpoledne osadníci osedalali koně a vyrazili na obhlídku pastvin. Cesta na nejvzdálenější pastvinu vede přes brod malé říčky. Naneštěstí deště posledních dní proměnily říčku v divokou řeku, ale zajíždka k mostu by byla opravdu dlouhá a osadníci by rozhodně nestihli obhlídku do soumraku. Nezbývalo než to riskout a řeku přebrodit.
TT202101160 TT202101161 TT202101162 TT202101163 TT202101164 TT202101165 TT202101166 TT202101167
Dnes byl další výplatní den a sherif rozdělil osadníkům doláče v závislosti na dosažených úspěších.
TT202101168 TT202101169
Hazard patří k divokému západu stejně jako přestřelky a whiskey, a tak osadníci vyrazili zkusit štěstí do kasína. Zdá se, že štěstěna stále stojí na jejich straně, protože nářek majitele kasína nad utrženou ztrátou byl obzvláště silný.
TT202101170 TT202101171 TT202101172 TT202101173
Na závěr dne ještě otevřela svoje přepážky Bank of Tomášov. Osadníci si mohli uschovat do bezpečí své těžce vydělané doláče a využít supervýhodného úroku.
TT202101174
Další den, zde na divokém západě, je u konce. Na Tomášov City padl soumrak a je čas zalézt do postelí a pořádně si odpočinout. Dobrou noc.

« Začátek            Pokračování »
Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov