Akce roku 2023

Letní tábor Tomášov III. turnus 29.7.-12.8.2023 (popis a fotogalerie)

začátek 1/3
Sobota 29.7.2023 - Rytíři
Léta Páně roku 1435 se z bojů v daleké Dalmácii vrátil udatný rytíř Petr. Za své věrné služby byl králem povýšen do šlechtického rodu a dostal od něj darem malý hrad s přilehlým panstvím u saských hranic. Král si tímto darem chtěl zajistit ochranu hranic před výbojnými sasy a hrad Tomášov k tomu měl ideální polohu. Boje v Dalmácii byly kruté a mnoho Petrových přátel tam přišlo o život nebo bylo zmrzačeno. Na hradě Tomášov se proto spolu s Petrem přesídlila jen hrstka věrných rytířů. Brzy je však poklidný život přestal bavit, rozhodli se proto vycvičit další rytíře, aby byli připraveni do příštích bitev.
TT202303000
Zpráva o tom, že Petr se svými věrnými hledá rytíře, se roznesla krajem a na Tomášov se začali sjíždět mladí rytíři ze všech světových stran. Ať už přišli na hrad Tomášov pěšky, na koni či je dovezl kočár, čekala na ně družina Petrových rytířů. Seznámili je s hradem a přilehlým panstvím.
TT202303001
V Krčmě se o nové obyvatele hradu postaral hradní kuchař Josef. Naservíroval jim pokrm dovezený z daleké Sicílie. Rytířům a rytířkám špagety moc chutnaly.
TT202303002
Než se všichni na hradě rozkoukali, sešeřilo se a byl čas zalehnout. Tak dobrou..
Neděle 30.7.2023 - Rytíři
Výcvik rytířů není jen tak. Petrovi věrní proto dbali o svou kondici a ráno předvedli ostatním, jak rozhýbat svá těla. Někteří se nechali strhnout a protáhli se také.
TT202303003 TT202303004
Krom pohybu je také důležitá strava. V Krčmě na rytíře čekal usměvavý mazací tým.
TT202303005 TT202303006
Posilněné rytíře a rytířky se Petrovi věrní rozdělili na šest družin a pod jejich vedením se seznamovali, pracovali na výrobě erbu, názvu družiny a bojovém pokřiku.
TT202303007 TT202303008 TT202303009 TT202303010 TT202303011
Dopoledne uteklo jako voda a rytíři zamířili znovu do Krčmy. Tentokrát na oběd.
TT202303012 TT202303013
Odpoledne se rytíři rozdělili na tři skupiny a vyrazili na obhlídku kolem panství. Petr se totiž od pocestného dozvěděl, že se Sasové kousek od hranic chystají na loupežnou výpravu. Jedna ze skupin vyrazila do okolních lesů až k samé hranici se Sasy. Cestou si v lese stavěla úkryty pro případ nouze.
TT202303014 TT202303015 TT202303016
Další skupina rytířů sledovala Sasko ze strážní věže Tanečnice.
TT202303017 TT202303018
A poslední skupina se odvážila až za hranice k vyhlídce do údolí Saska.
TT202303019
Všude byl klid a všichni se vrátili v pořádku domů na hrad Tomášov. Po Sasech nebylo ani stopy. Petr byl rád, protože jeho rytíři ještě nebyli dostatečně vycvičeni.
Rozhodl se proto uspořádat v krčmě veselici s hudbou a tancem.
TT202303020 TT202303021 TT202303022 TT202303023
Zábava se protáhla až do tmy a za svitu měsíce odcházeli rytíři na své slamníky.
Pondělí 31.7.2023 - Rytíři
Rytíři se dnes probudili do deštivého rána. Petr se proto rozhodl ranní výcvik odložit.
Po snídani se počasí vybralo a Petr vyhlásil první souboj.
1. souboj - Isabella of Arundel
Ve Španělsku zuřila válka. Válčili spolu dva staré rody. Rod Arundel z Kastílie a rod Almohadů z Aragonska. Oba usilovaly o královský trůn. V roce 1472 se válčilo už osmým rokem a stále nebylo rozhodnuto. V té době probíhalo obléhání důležitého města Las Navas de Tolosa. Městské hradby byly mohutné a jejich obrana byla na dobré úrovni. Vyhladovění nebylo možné, protože město mělo vlastní zdroje pitné vody a zásoby potravin na mnoho měsíců. Dobytí města se zdálo být nemožné. Jedním z dobyvatelů byla rytířka Isabella. Ačkoli to byla žena, v bojích se osvědčila mnohdy lépe než většina mužů rytířů. Isabella se nabídla, že se pokusí dostat do města jako špeh v přestrojení za obyčejnou venkovanku. Díky uplacení stráže se jí to podařilo a získala informace o obraně, rozmístění obránců a jejich vyzbrojení. Podařilo se jí získat i informace o slabinách ve stavbě hradeb. Velitelé vyhodnotili jí získané informace a vymysleli plán útoku. Útočit začali ráno po rozbřesku. Po třech hodinách bylo město dobyto. Celá tato vojenská operace se podařila hlavně díky Isabelle. Za své zásluhy dostala Isabella od panovníka ostrov Granadu. V tomto souboji díky své šikovnosti a rychlosti při předávání úplatku zvítězila 2. družina - Ostrá 13ka.
TT202303024 TT202303025 TT202303026 TT202303027 TT202303028
Po obědě na hrad dorazil povoz s kupci z dalekých zemí a nabídl Petrovi žluté plody z exotických stromů. Petr od nich zboží koupil a rytíři na ně stáli dlouhou frontu.
TT202303029 TT202303030
2. souboj - Hans de Flanders
Největší zábavou v době míru byly pro rytíře turnaje. Rytíři si v nich poměřovali své síly v šermu, jízdě na koni nebo střelbě. Jeden z rytířů turnaje doslova vyhledával. Byl to rytíř Hans de Flanders. Měl mnoho obdivovatelů a téměř nikdy je nezklamal. Nejúspěšnější byl v jezdeckých soubojích, kdy se jeden jezdec na koni snaží za pomoci dřevce shodit druhého jezdce, který jede proti němu. Vítěz souboje a posléze i celého turnaje dostával od sličné hostitelky turnaje věneček a požehnání. Hans byl velmi zdatný, a tak sbíral jedno vítězství za druhým. V tomto souboji díky svému postřehu a přesnému míření vyhrála 5. družina - Krutý křižácký klan.
TT202303031 TT202303032 TT202303033 TT202303034 TT202303035
Po náročných soubojích si Petrovi věrní připravili pro rytíře a rytířky nabídku zábavy a her.
TT202303036 TT202303037 TT202303038 TT202303039 TT202303040 TT202303041 TT202303042 TT202303043 TT202303044 TT202303045 TT202303046
Večeře rytířům moc chutnala, kuchař Josef sklidil samé pochvaly.
TT202303047 TT202303048
Znavení rytíři padli na své slamníky a spali jako zabití. Tak dobrou..
Úterý 1.8.2023 - Rytíři
Rytíři se opět probudili do deštivého rána. Přišli tak už podruhé o ranní výcvik. Teplé kakao, vánočka a čerstvé rohlíky jim přišli vhod.
TT202303049 TT202303050
Po snídani nechal Petr vyplatit rytířům žold za včerejší souboje. Ti se před kapkami deště schovali do Krčmy a své Groše utráceli v hazardních hrách. Někomu se dařilo, jiní měli štěstí méně :) Ale jak se říká, není důležité vyhrát, ale užít si to.
TT202303051 TT202303052 TT202303053 TT202303054 TT202303055 TT202303056 TT202303057 TT202303058 TT202303059 TT202303060 TT202303061 TT202303062
Aby předešel tomu, že rytíři rozhází všechny své Groše, otevřel Petr první středověkou banku. Do ní si mohli své peníze uložit a získat navíc tučný úrok.
TT202303063 TT202303064
Dnes poprvé také na hrad dorazily obrazy a pergameny z domovů. Rytíři i rytířky natěšeně doufali, že pergamen či obraz je určen právě pro ně.
TT202303065
Rytířům už vyhládlo a odpolední svačina je přilákala do Krčmy.
TT202303066 TT202303067
Poté se hradem přehnala bouřka, která uhasila i louče se světlem. Naštěstí neměla dlouhého trvání a rytíři tak mohli vyrazit na další obhlídku panství.
TT202303068 TT202303069 TT202303070 TT202303071
Buchtičky se šodó kuchař povýšil na královský pokrm :)
TT202303072
Večer bez deště rytíři využili k zábavě a hrám.
TT202303073 TT202303074 TT202303075 TT202303076 TT202303077 TT202303078
Koupání zakončilo náročný den a rytíři zalehli ke spánku. Tak hezké sny..
Středa 2.8.2023 - Rytíři
Rytíři se konečně dočkali ranního výcviku a protáhli si svá těla.
TT202303079 TT202303080
Den dnes bude ve znamení soubojů, pořádná snídaně proto přijde vhod.
TT202303081 TT202303082
Před dalším soubojem se jednotlivé družiny rytířů pochlubily svými erby.
1. družina - Morová rána
TT202303083
2. družina - Ostrá 13ka
TT202303084
3. družina - Rytíři zlatého srdce
TT202303085
4. družina - Krvaví jezdci
TT202303086
5. družina - Krutý křižácký klan
TT202303087
6. družina - Mínotauři
TT202303088
3. souboj - Henry of Huntingdon
Henry byl mladý a urostlý šlechtic, který miloval zábavy, lov a dobrou společnost. Krajem se šířily zvěsti o jeho velkém bohatství, kráse, ale také velké pýše. To zaujalo mocného čaroděje, který svými kouzly přisvojoval celá panství a ze šlechticů a rytířů si dělal své poddané. Čaroděj vnikl v přestrojení do hradu a mocným kouzlem ho začaroval. Henry se probudil daleko od svého panství. Porazit čaroděje a vrátit se domů mohl jen pokud zvítězí ve zkoušce přesnosti, postřehu a k tomu bude potřebovat i trochu štěstí. Henry to nakonec dokázal, zbavil se své pýchy a vrátil se na své panství.
Nejrychleji a s nejvíce mincemi zvládla tento souboj 6. družina - Mínotauři.
TT202303089 TT202303090 TT202303091 TT202303092 TT202303093
4. souboj - Richard de Clare
V roce 1654 vše nasvědčovalo, že se schyluje k rozhodující bitvě o trůn v dánském království. Krajem okolo královského hradu se pohybovalo dost jak obránců hradu, tak nepřátel, kteří chtěli hrad dobýt a krále svrhnout. Jednou došlo ke střetu mezi třemi nepřáteli krále a rytířem Richardem, který byl oddaným obráncem hradu. Aby pronikli až k hradu, museli znát heslo, kterým se prokazovali obránci hradu. Proto se rozhodli Richarda zajmout s tím, že z něj heslo dostanou. Protože věděli, že z Richarda heslo dobrovolně nedostanou, rozhodli se, že si o něj zahrají ve hře v kostky. Pokaždé, když Richard hodil kostky, snažili se ho vyprovokovat, aby heslo prozradil. Richard ale zůstával neústupný a mlčel jako hrob. Už se blížila chvíle, kdy dojde k rozhodujícímu souboji a nepřátelé začali být nervózní a podráždění. Nakonec se pomocí podvodu hesla zmocnili. Za pomoci hesla se dostali až do hradu, kde přemohli stráž u brány a tu pak otevřeli. Stovky nepřátel vniklo do hradu a krále svrhli z trůnu. Richarda vyhnali a ten do konce svého života litoval, že na hru v kostky přikývl.
Čísla na kostkách rozhodla a v tomto souboji i díky notné dávce štěstí a rychlosti vyhrála 1. družina - Morová rána.
TT202303094 TT202303095 TT202303096 TT202303097 TT202303098 TT202303099 TT202303100
Jak jinak oslavit výsledky souboje než taneční zábavou v Krčmě.
TT202303101 TT202303102 TT202303103 TT202303104

« Začátek            Pokračování »
Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov