Informace o opatřením proti COVID-19

POZOR ZNOVU ZMĚNA!

A letos snad už poslední změna.

K prokázání bezinfekčnosti již nestačí 22 dní od první dávky vakcíny.

Nově platí, že uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou vakcíny proti covidu-19 před začátkem tábora.
Zde je opět upravené prohlášení o zdravotní způsobilosti: Prohlášení o zdravotní způsobilosti (tzv. bezinfekčnost)
POZOR ZNOVU ZMĚNA!

Podmínky ohledně nutnosti testování dětí se opět změnily, tentokrát k lepšímu :)

Včera 21.6.2021 vláda schválila úpravu navrženou MZČR.

Nově platí, že negativní PCR test nesmí být starší 7 dní před odjezdem. Také se musí po sedmi dnech otestovat pouze účastníci tábora, kteří nesplní jednu z těchto tří podmínek:
1. že absolvovali PCR test
2. že uplynulo 22 dní od očkování první dávkou vakcíny proti covidu-19 před začátkem tábora
3. že v posledních 180 dnech před koncem tábora prodělali covid-19

Zde je opět upravené prohlášení o zdravotní způsobilosti: Prohlášení o zdravotní způsobilosti (tzv. bezinfekčnost) Doufáme, že opatření se již nezmění, prosím sledujte nás a sdílejte s ostatními.
Pokud je to možné, odevzdejte nám prosím při nástupu na tábor spolu s podepsaným prohlášením i potvrzení (o výsledku testu či prodělání nemoci covid-19 nebo o očkování). Pokud ho nemáte od doktora či z odběrového místa, můžete si stáhnout certifikát z portálu ocko.uzis.cz. Moc děkujeme.
Team vedoucích tábora Tomášov
Ministerstvo zdravotnictví změnilo podmínky testování již potřetí během sedmi dnů :(

Nově platí, že negativní PCR test nesmí být starší 72 hodin před odjezdem, nikoli původně avizovaných sedm dní. A dále pokud byť jen jedno dítě nebude mít PCR test, musí se po sedmi dnech otestovat všichni účastníci tábora. Výjimku mají pouze ti, komu uplynulo 22 dní od očkování první dávkou vakcíny proti covidu-19. Nebo v posledních 180 dnech prodělali covid-19. Zde je opět upravené prohlášení o zdravotní způsobilosti: Prohlášení o zdravotní způsobilosti (tzv. bezinfekčnost) Je možné, že se opatření ještě změní, prosím sledujte nás a sdílejte s ostatními.
Team vedoucích tábora Tomášov
Ahoj rodičové, čekali jsme na pokyny k pořádání dětských táborů v letošním roce a dočkali jsme se konečně ve středu večer, kdy po dvou změnách vydalo MZ ČR pokyny pro pořadatele táborů. Největší změnou oproti původním pokynům je, že se musí děti otestovat před nástupem na tábor. Pokud budou otestovány antigenním testem, tak se musí test opakovat po 7 dnech pobytu na táboře. Pokud budou děti otestovány PCR metodou, tak opakované testování odpadá. Od 1. června je zdarma testování metodou PCR 2x za měsíc.

! VELMI NALÉHAVĚ VÁS ŽÁDÁME - NECHTE SVÉ DĚTI OTESTOVAT PCR METODOU !

Zjednodušíte tím jejich pobyt na táboře a nám tím velmi pomůžete. Testování se netýká těch dětí, které prošly nákazou COVID-19 a do konce tábora neuplyne doba 180 dní od posledního pozitivního testu. Pokud Vaše dítě absolvuje antigenní test, nesmí být test starší 72 hodin. Pokud absolvuje PCR test, nesmí být test starší 72 hodin. Na našich www stránkách si stáhněte nové Prohlášení o zdravotní způsobilosti (tzv. bezinfekčnost) a vyplňte poctivě čestné prohlášení k otázce testování. Prohlášení se musí vyplnit v den nástupu dítěte na tábor. Pokud nebude Prohlášení vyplněno, tak dítě nebude na tábor přijato. Nenechávejte registraci k otestování na poslední chvíli. Na testovacích místech bude nával. Většinou se lze objednat 7 dní před poptávaným termínem. Další možností je, zavolat si na infolinku testovacího místa a na většině z nich vychází žadatelům vstříc a objednají je již v současné době (ověřeno u nemocnice Kladno). Abyste měli jistotu, že obdržíte výsledek testu včas, tak je potřeba nechat dítě otestovat nejlépe ve čtvrtek nebo v pátek dopoledne. Zároveň Vás žádáme, pokud to bude možné, tak nám u odjezdu předejte potvrzení o otestování dítěte nebo o prodělání nákazy COVID-19 v písemné formě. Ulehčíte nám prokazování provedených opatření.

SDÍLEJTE PROSÍM TOTO INFO, AŤ SE DOSTANE KE VŠEM RODIČŮM VČAS – MOC DĚKUJEME
Aby se mohlo dítě letního tábora zúčastnit, je potřeba, aby byl splněn alespoň jeden bod ze čtyř možných, které najdete na Prohlášení o zdravotní způsobilosti.

1. musí absolvovat antigenní test na COVID-19 s negativním výsledkem (nesmí být starší 72 hodin)

nebo

2. musí absolvovat PCR test na COVID-19 s negativním výsledkem (nesmí být starší 7 dní)

nebo

3. prodělalo nemoc COVID-19 a od posledního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů k poslednímu dni tábora

nebo

4. od očkování první dávkou u dvoudávkových vakcín uplynulo 22 dní k prvnímu dni tábora, ale ne více než 90 dní k poslednímu dni tábora

nebo

4. od očkování druhou dávkou (u dvoudávkových vakcín) uplynulo 14 dní k prvnímu dni tábora

Zakroužkujete jeden či více bodů a u testů vyplníte i datum, kdy test proběhl.
Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov