Akce roku 2023

Letní tábor Tomášov III. turnus 29.7.-12.8.2023 (popis a fotogalerie)

pokračování 2/3
Čtvrtek 3.8.2023 - Rytíři
Ranní sluníčko při výcviku příjemně hřálo.
TT202303105 TT202303106
Dopoledne si rytíři vyplnili zábavou podle zájmů.
TT202303107 TT202303108 TT202303109 TT202303110 TT202303111 TT202303112 TT202303113 TT202303114 TT202303115 TT202303116 TT202303117 TT202303118 TT202303119 TT202303120
Po obědě na hrad dorazily další pergameny s obrazy. Radost měli ti, kterým pergamen dorazil.
TT202303121 TT202303122
Sluníčko vytáhlo ven tancechtivé rytířky.
TT202303123
Na posilněnou před dalším soubojem upekl kuchař Josef výborný perník. Rytíři k němu dostali ještě ovoce.
TT202303124
5. souboj - Baltazar z Lavice
Rytíř Baltazar z Lavice byl jako malé batole nalezen při hraběcím honu. Ležel na lavici na okraji lesa blízko města Jičína. Protože nikdo neznal jeho jméno, hrabě Hausknecht mu dal jméno po svém otci Baltazarovi a doplnil ho podle místa jeho nálezu na lavičce. Proto tedy Baltazar z Lavice. Když Baltazar dospěl, vstoupil do královského vojska. V něm zažil mnoha bitev, při kterých se proslavil svojí statečností. Brzy se o něm dozvěděl sám král a za jeho odvahu ho pasoval na rytíře. Jako rytíř pokračoval ve svém válečném životě. Stal se hrozbou pro nepřátele a jeho pověst se rozšířila daleko za hranice království. Protože měl v životě od malička štěstí, byl i souboj družin rytířů ve znamení štěstěny.
Nejvíce štěstí měla v tomto souboji 3. družina - Rytíři zlatého srdce.
TT202303125 TT202303126 TT202303127 TT202303128 TT202303129 TT202303130
Po souboji se Petr rozhodl procvičit rytíře v hodu šipkami. Uspořádal proto turnaj mezi družinami. Nejpřesněji házela 4. družina - Krvaví jezdci
TT202303131 TT202303132 TT202303133
Podávání večeře Petr zpestřil losováním. Každý z jeho věrných si vylosoval rytíře či rytířku, kterou při večeři obsloužil a nakrmil :)
TT202303134 TT202303135 TT202303136 TT202303137
Po večeři Petr vyplatil žold za předchozí souboje a rytíři opět propadli hazardu. Někdo Groše vyhrával a další o ně přišli.
TT202303138 TT202303139 TT202303140 TT202303141 TT202303142 TT202303143 TT202303144 TT202303145
Den utekl jako voda a po vykoupání rytíři zalehli. Tak dobrou..
Pátek 4.8.2023 - Rytíři
Ranní výcvik se zvrhl ve dva dlouhé hady, kteří se v rytmu hudby spojili do jednoho :)
TT202303146
Dopoledne na rytíře čekal další souboj.
6. souboj - Reginald de Courtenay
Reginald byl velmi statečný a galantní rytíř. Proto jeho služby vyhledávaly převážně šlechtičny a paní. Reginald se staral o jejich bezpečí, pokud někam cestovaly. Jednou ho požádala o doprovod lady Isabella. Čekala je dlouhá cesta do vzdáleného města, kde se měla Isabella vdát za sira Henryho. Po celodenním putování dorazili ke krčmě, kde se ubytovali. Hostinský byl ale vůdce lesních zlodějů a rozhodl se, že lady Isabellu i její doprovod okrade. Nasypal jim do vína uspávací prášek, aby se stali snadnou kořistí. Když usnuli, tak je okradl a zamkl ve sklepě do železné klece. Po pár hodinách se všichni probudili a nestačili se divit, co se vlastně stalo. Za chvíli jim bylo jasné, že se stali obětí intriky a loupeže. Reginald hledal způsob, jak se dostat z klece ven. Rozhodnul se, že se pokusí s pomocí ostatních vylákat stráž ke kleci a sebrat jí klíče od klece. Stráž se po křiku, že se lady Isabelle udělalo zle, přiblížila na dosah ke kleci se zajatci. Jeden voják z doprovodu chytil strážce za ruce a Reginald mu sebral celý svazek s klíči. Strážci se podařilo uvolnit a běžel ven ze sklepa s křikem o pomoc. Teď nastal závod s časem. Reginaldu se rozklepaly ruce a vůbec to nevypadalo dobře. Klíčů na svazku bylo nejméně dvacet a musel je vyzkoušet v zámku jeden po druhém. Dvanáctý klíč byl ten pravý a všichni se dostali z klece ven. Zbývalo se dostat ze sklepa a utéct do blízkého hustého lesa. Když se skupina uprchlíků dostala ze sklepa na dvůr, tak se Reginald rozhodnul zůstat na místě a bránit zlodějům v pronásledování. Bil se velmi statečně a podařilo se mu zloděje dostatečně zdržet. Pak Dohnal ostatní a dostal je v pořádku do bezpečí. V tomto souboji díky rychlosti a volbě správného klíče zvítězila 5. družina - Krutý křižácký klan.
TT202303147 TT202303148 TT202303149 TT202303150 TT202303151 TT202303152 TT202303153 TT202303154 TT202303155 TT202303156 TT202303157
K hradnímu pánovi Petrovi se při obědě donesla zpráva, že dvě rytířky dnes slaví narozeniny. Dostalo se jim tedy výsady zatančit si spolu s ostatními.
TT202303158 TT202303159
Po obědě dorazil na hrad žebrák, který za kus chleba stráže upozornil, že v nedalekém Sasku jsou k vidění zvláštní tvorové, jaké rytíři určitě neznají. Petr nechtěl své poddané připravit o příležitost vidět tyto tvory na vlastní oči a vyslal osazenstvo hradu na cestu. Na hradě si ponechal jen stráže.
Bohužel zde dnešní pergamen končí, posla s pergamenem totiž na cestě z hradu v lese přepadl medvěd. Sápal se po koni a jezdci a přitom strhl jednu z brašen.
Pisař nakonec spolu s maliři připravil náhradu za pergamen. A tady jsou obrazy ze Saska.
TT202303160 TT202303161 TT202303162 TT202303163 TT202303164 TT202303165
Žebrák měl pravdu, s takto podivnými tvory se rytíři a rytířky dosud nesetkali. Ti, co se tvorů báli, zůstali nedaleko a ani drobný déšť je od her neodradil.
TT202303166 TT202303167 TT202303168 TT202303169
Po večeři se rytíři vrhli do víru tance.
TT202303170 TT202303171 TT202303172 TT202303173
Dobrou..
Sobota 5.8.2023 - Rytíři
Bez ranního výcviku se již rytíři neobejdou.
TT202303174
Zážitek posla s medvědem, který vedl ke ztrátě obrazů a pergamenu, Petrovi připomněl, že je potřeba vycvičit rytíře v boji na dálku. Protože přiblížit se k medvědovi s mečem je příliš nebezpečné. Z hradní zbrojnice nařídil vydat všechny střelbyschopné zbraně a jeho věrní celé dopoledne učili rytíře, jak se zbraněmi správně zacházet.
TT202303175 TT202303176 TT202303177 TT202303178 TT202303179 TT202303180 TT202303181 TT202303182 TT202303183 TT202303184 TT202303185 TT202303186 TT202303187 TT202303188 TT202303189
Při střelbách rytířům vyhládlo a řízek, brambor a okurkový salát jim přišel víc než vhod.
TT202303190
Odpoledne pak rytíři vyrazili na sousední panství do Mikulášovic. Tam měla být velká oslava pořádaná místním knížetem.
TT202303191
Na panství Mikulášovice čekalo na rytíře mnoho překvapení a zábavy.
TT202303192 TT202303193 TT202303194 TT202303195 TT202303196
Místní rytíři předvedli ukázky soubojů.
TT202303197 TT202303198 TT202303199
Rytíři si mohli vyzkoušet i speciální zbroj, která je chránila před pády :)
TT202303200 TT202303201 TT202303202
Náhle se na obloze zjevil podivný obrovský pták a za velkého větru a řevu přistál mezi rytíři. Když pták ztichl a přestal se hýbat, rytíři se opatrně přiblížili a zvědavě si ho prohlíželi.
TT202303203 TT202303204 TT202303205 TT202303206 TT202303207
K vidění toho bylo zkrátka víc než dost.
TT202303208 TT202303209 TT202303210
Dřevo bylo mokré a stráži se nepodařilo rozdělat oheň, ale večeři zachránil kuchař, který rytířům ugriloval buřty.
TT202303211 TT202303212
Protože na hrad dorazil potulný muzikant s loutnou, poseděli rytíři v Krčmě a společně si zazpívali.
TT202303213 TT202303214 TT202303215
Neděle 6.8.2023 - Rytíři
Nedělní pořasí znemožnilo Petrovo věrným ranní výcvik. Zbroji voda příliš nesvědčí, tak se spolu s rytíři a rytířkami uchýlili do Krčmy a soutěžní kvízová hra proběhla v suchu a teple.
TT202303216 TT202303217 TT202303218 TT202303219
Otázky byly lehké i těžké a 3. družina - Rytíři zlatého srdce ostatní družiny předběhla o několik koňských spřežení.
K obědu dnes kuchař Josef uvařil knedlo zelo vepřo.
TT202303220 TT202303221
Rytířům moc chutnalo a těch bramborových knedlíků, co do nich padlo :)
TT202303222 TT202303223
Odpoledne dostali rytíři další žold a o ten si hned zahráli hazardní hry v Krčmě. Ještě, že jim Petr nechal prozíravě větší část žoldu uložit v bance.
TT202303224 TT202303225 TT202303226 TT202303227 TT202303228 TT202303229
Závěr večera rytiři zakočili shlédnutím divadelního představení místních komediantů. A za bubnování dešťových kapek se odebrali na své slamníky.
Pondělí 7.8.2023 - Rytíři
Při ranním výcviku si rytíři i rytířky pořádně protáhli svaly.
TT202303230
Rohlík s marmeládou je oblíbená rytířská snídaně.
TT202303231 TT202303232
7. souboj - Philip de Montfort
Družina pod vedením rytíře Philipa se roku 1539 vydala na 30 mil dlouhou cestu s jediným cílem, dobýt hrad Konigstein, který před 5 lety násilně obsadil nevlastní syn krále Josefa, princ Frederik. Ráno se 5 000 mužů a žen v brnění vydalo na cestu. Na koních cesta ubíhala velice rychle. Ani ne za půl dne se začal stavět rytířský tábor kolem hradu prince Frederika. Zanedlouho se v celém okolí tyčily bílé stany s červeným orlem. Philip celou noc přemýšlel, jak hrad Konigstein dobýt. Zdálo se to zcela nemožné. 30metrové kamenné stěny se šplhaly do nebeských výšin. Vstupní brána byla obehnána kovovými mřížemi a nejníže položené okno bylo ve výšce 10 metrů nad zemí. Philip nad svíčkou celou noc prohlížel staré stavební plány hradu, které našel ve 200 let staré knihovně. Ve 3 hodiny ráno se z velitelského stanu ozval radostný výkřik: „Mám to! Tuto bitvu vyhrajeme.“ Hned po východu slunce začal útok. Všichni rytíři se dostali do hradu tajnou únikovou cestou, o které ani princ Frederik nevěděl. Najednou se tisíce ozbrojených rytířů objevilo na nádvoří. Lukem začali nepozorovaně sestřelovat stráže z hlídkových věží. Spustil se souboj na život a na smrt. Mrtvá těla rytířů prince Frederika padala z výšin se šípy u srdce. Philip se tajně vplížil do Frederikovy ložnice, položil mu kudlu ke krku a donutil Frederika se vzdát. Svázaného Frederika vedla stráž na koni ke králi Josefovi a hrad Konigstein získal rytíř Philip jako poděkování za svou oddanost a odvahu. V tomto souboji zvítězila 4. družina - Krvaví jezdci.
TT202303233 TT202303234 TT202303235 TT202303236 TT202303237 TT202303238 TT202303239
Na hrad dorazil další posel s pergameny.
TT202303240
Když si rytíři ráno přečetli jídelníček na dnešní den, nechápali, co znamená "Udělej si svého langoše".
TT202303241
Nejprve si museli pořádně vydrhnout ruce..
TT202303242
..pak jim kuchař Josef předvedl, jak se pracuje s připraveným těstem a jak ho správně vytahat do podoby langoše..
TT202303243
..a pak už si postupně každý zpracoval své těsto a připravil si langoše. Toho pak kuchař upekl a Petrovi věrní ho dozdobili..
TT202303244 TT202303245 TT202303246 TT202303247 TT202303248 TT202303249
..hitem byl u rytířek langoš ve tvaru srdce..
TT202303250 TT202303251
Spokojeni byli všichni. Nadarmo se neříká, že nejvíc si člověk pochutná na tom, co si sám vytvořil. Některým chutnalo tak moc, že došlo i na přídavky.
Počasí na hradě bylo dnes proměnlivé. Déšť střídalo sluníčko a přeháňky. Aby byli rytíři večer v suchu, rozhodl se Petr uspořádat talentovou soutěž. Rytíři, kteří něco umí, se mohou přihlásit a předvést to ostatním. Porota pak vyhodnotí ty nejlepší a ty Petr odmění.
Na soutěži se ukázalo, že o talenty není mezi rytíři rozhodně nouze. Tančilo se, zpívalo se a bubnovalo.
TT202303252 TT202303253 TT202303254 TT202303255 TT202303256 TT202303257
Porota to neměla lehké, ale nakonec vybrala první tři místa.
TT202303258 TT202303259 TT202303260
Po takové zábavě se rytířům dobře usínalo.

« Začátek            Závěr »
Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov