Akce roku 2006

Letní tábor Tomášov IV. turnus 12.8-26.8.2006 (popis a fotogalerie)

  • Celotáborová hra
Celotáborová hra se jmenovala „S kamionem po Evropě“. Téma této hry bylo zaměřeno na poznávání Evropy pomocí fiktivní cesty kamionem. Hra byla rozdělena na 9 etap. Za umístění v jednotlivých etapách dostávaly děti táborové peníze - „Tiry“, za které si na konci tábora mohly nakoupit různé věci v táborové prodejně. Dostatek odměn do této prodejny se podařilo zajistit i díky sponzorským darům od našich přátel.
4T014T02
  • Rozcvičky
Každý den začínáme rozcvičkou. Cvičíme zvlášť dívky a zvlášť chlapci. Jediný den, kdy děti rozcvičku nemají je neděle. V neděli mají rozcvičku pouze vedoucí. Samozřejmostí je hudební doprovod.
4T034T04
  • Vycházky
Součástí programu jsou i vycházky do okolí tábora. Tyto vycházky jsou téměř vždy spojeny s různými soutěžemi a hrami.
4T054T06
  • Výtvarná činnost
Pro děti, které baví malovat obrázky nebo jiné rukodělné práce, připravujeme malování tradiční, ale i pomocí netradičních technik. Další vyžití nachází i při výrobě různých předmětů z přírodních materiálů. Samozřejmostí je i vystavení těchto prací.
4T074T08
  • Celodenní výlety
V průběhu tábora připravujeme 2 celodenní výlety. V letošním roce byl cílem prvního výletu prehistorický park v SRN. Výlet byl pěší. Cestou se děti vyřádily na dětském hřišti plném různých prolézaček. V prehistorickém parku se všem velmi líbilo. Hlavně si zde mohly děti i sáhnout na různé modely dinosaurů. Druhý celodenní výlet byl do Rumburku, kde hlavním bodem byla návštěva krytého plaveckého bazénu. Dvě hodiny plavání zde byly vyhrazeny pouze pro nás. Protože letošní srpen moc nepřál koupání venku, děti si to zde mohly alespoň trochu vynahradit. Tento výlet byl vlakem.
4T094T10
  • Policie
Po ukázce práce policejních kynologů, kterou mám předvedli v loňském roce 2005, jsme se těšili, co si pro nás policisté z Cizinecké a pohraniční policie z Rumburka letos připraví. Opět nezklamali. Přivezli sebou kynology se služebními psy, kteří předvedli vyhledávání drog a výbušnim. Dále policisté ukázali dětem vozidlo vybavené termovizí. V další ukázce si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet policejní výstroj a výzbroj. Milým překvapením byla ukázka z činnosti německé Bundespolizei, jejíž zástupci přijali pozvání na tuto akci také.
4T114T12
  • Kamion
Nečekaným zpestřením táborového programu byl příjezd kamionu, se kterým přijel otec jednoho chlapce, který byl s námi na táboře. Po krátké přednášce a besedě o práci řidiče kamionu si mohly děti kamion prohlédnout zvenku, ale hlavně i zevnitř a řidič kamionu pak provezl postupně všechny děti po asi pětikilometrové trase. To se všem dětem, ale i vedoucím velmi líbilo.
4T134T14
  • Táboráky
Součástí táborového programu jsou i programy večerní. Oblíbené jsou táborové ohně a to, jak klasické, kde si děti zazpívají, tak i táboráky, kde si děti opékají buřty. Tento program se někdy protáhne do hluboké noci.
4T154T16
  • Diskotéky
Velmi oblíbené jsou diskotéky. Ty nám zajišťuje jeden z našich vedoucích, bývalý profesionální DJ. Na diskotékách se mimo jiné ukazuje, že děti žijí opravdu jako jeden kolektiv a dokáží se zabavit ti starší společně s těmi mladšími bez problémů.
4T174T18
Více fotografií v lepší kvalitě naleznete v našem webovém fotoalbu Tábor Tomášov
Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov