Akce roku 2012

Letní tábor Tomášov I. turnus 30.6-14.7.2012 (popis a fotogalerie)

I. turnus 2012
Přinášíme zprávy a fotky z právě proběhlého I. turnusu.
Léta páně 30. 6.
Všichní rytíři a urozené dámy uspěšně dorazili do tábora a po náročné cestě si užili první diskotéku.
disko disko
Léta páně 1. 7.
Dopoledne si urozené dámy a stateční rytíři užili chvilky odpočinku před velkou cestou a věnovali se očistě a přípravě řádových znaků na koupališti v Mikulášovicích.
koupani koupani
Po obědě je již čekala první celotáborová hra a poté se vypravili do města Tangier, kde na čekal velmistr řádu Templářského a seznámili se s dalšími obyvateli města. Ti jim za splněné úkoly poskytli veškeré věci, které správný řád musí mít.
tabor tabor tabor
Večer se v táboře objevila zamčená truhla a čekala nás první výprava za soumraku. Všechny řády úspěšně získaly klíč od svého zámku a po odemčený truhly objevily mapu, která nás provede celotáborovou hrou. Po setmění jsem zhlédli představení mistrů řemesla ohnivého.
ohen ohen
Léta páně 2. 7.
Dnešní den jsme věnovali odpočinku před výpravou do Kartaga. Dopoledne jsme strávili hraním různých her.
hry
Odpoledne si děti mohly vybrat činnost, pomocí které si budou moci vydělat táborové peníze - Jarmark (foto výuka šermu).
serm
Léta páně 3. 7.
Dnes jsme z města Tangier vyrazili do přístavu Kartágo, cestou pouští nás ale překvapila písečná bouře, vše dobře dopadlo a všichni se nakonec šťastně setkali.
koupani
Odpoledne jsme nezaháleli a trenovali se v umění dobývání pevností.
hry
Léta páně 4. 7.
Cestou z Kartága do přístavu, kde jsme měli již připravenou loď, jsme museli projít bránou.
brana
Pak už se rytíři a dámy nalodili a užívali si odpočinku před doplutím do Itálie.
lod
Léta páně 8. 7.
Odpoledne jsme navštívili koupaliště v Mikulášovicích.
koupani
Večer probíhal Jarmark v kterém měli děti možnost vydělat táborové peníze do společné pokladny řádu.
jarmark
Léta páně 9. 7.
Ráno jsme měli Zumba rozcvičku.
zumba
Velmistr vyhlásil Templár game a tak se oddíli pustili do zápolení na kolbištích.
zapoleni
Odpoledledne jsme pomáhali opatovi Vitovi Bedříškovi v nalezení zubu svatého Jindříška, na oplátku jsme dostali mapu k pokladu.
mapa
Více fotografií v lepší kvalitě naleznete v našem webovém fotoalbu Tábor Tomášov
Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov