Chcete vědět více o letním táboře a vedoucích II. turnusu 2007?

Kdo jsme?

Jsme z menšího městečka Jílového, které se nachází v Ústeckém kraji, nedaleko měst Děčína, Ústí nad Labem a Teplic. Město leží ve vyhledávané oblasti Českosaského Švýcarska. Rozkládá se podél hlavní silnice č. I/13, protéká jím Jílovský potok. Se všemi částmi (Jílové, Kamenná, Martiněves, Modrá, Kamenec, Sněžník) má 5 264 obyvatel. Město je střediskem mikroregionu Labské skály, který je významný pro turistický ruch. V této oblasti se nalézá mnoho turistických a cyklistických tras.
Ve městě sídlí základní škola, pod kterou již čtvrtým rokem organizuje mimoškolní činnost CENTRUM dětí a mládeže. Toto Centrum organizuje a zabezpečuje celoroční zájmové útvary, organizuje zábavnou činnost pro děti, pořádá sportovní i kulturní akce, organizuje jak zimní, tak i letní rekreaci dětí.
Letošní letní tábor je již naším třetím táborem. V předchozích dvou letech jsme pořádali tábory rodinného typu, kde jsme se starali cca o 30 dětí. Nyní máme přihlášeno již 60 dětí a tak se i náš kolektiv vedoucích rozrostl o praktikanty a nové vedoucí.
Vedoucí II. turnus letní tábor Tomášov

Letos je náš tábor zaměřen na Indiánské léto.

Na všechny rudé tváře se budou v Tomášově těšit:
  • hlavní vedoucí Jana
  • šamanka a zdravotnice Mirka
  • oddílový vedoucí Jirka
  • odddílová vedoucí Hanka
  • oddílový vedoucí Jiří
  • oddílová vedoucí Zdeňka
  • a praktikanti – Eliška, Andrea, Bára a Klára
Více o nás naleznete na stránkách: Základní škola Jílové
Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov