Chcete vědět více o letním táboře a vedoucích I. turnusu ?

Téma celotáborové hry 2013: Sherlock Holmes aneb Případ ukradených jablek
Celotáborová hra I. turnus 2013

Kdo jsme?

Dovolte nám, abychom se představili. Jsme parta zkušených vedoucích, pro které je práce s dětmi na táborech opravdovým koníčkem. Vždy jsme tuto práci odváděli kvalitně, o čemž svědčí zájem dětí o naše tábory. Začínali jsme většinou na táborech, které vedl náš dlouholetý kamarád Jarda Pilecký. Na tábor do Tomášova jezdíme jako parta už od jeho počátků v roce 2002. V té době ještě pod hlavičkou organizace Vilík a organizovali jsme tábor podle zaběhnutých schémat. Přelom v organizaci programu a v pojetí celého tábora nastal v roce 2005 a dále se vznikem Občanského sdružení Tomášov. V současné době doplňujeme náš kolektiv odchovanci táborů v Tomášově.
Vedoucí I. turnus letní tábor Tomášov 2013 Vedoucí I. turnus letní tábor Tomášov 2012 Vedoucí I. turnus letní tábor Tomášov 2011 Vedoucí I. turnus letní tábor Tomášov 2009 Vedoucí I. turnus letní tábor Tomášov 2008
Zásadní změnou v organizaci tábora se stalo to, že dopolední a odpolední program připravujeme vždy v několika variantách a děti si sami vybírají, kterého programu se zúčastní. Další zásadní změnou je, že tábor je ozvučen a nástupy jsou vyvolávány na předem dané písničky, které jsou zaměřeny podle typu nástupu. Například do jídelny nastupují na jednu, na celotáborovou hru na druhou, na klasický táborový nástup na třetí a na rozdávání pošty na další apod. V táboře se tedy nekřičí a vládne všeobecná pohoda. Děti si mají možnost vybrat z různých aktivit, které jsou zaměřeny na sport, turistiku, ale i na různé kulturní a estetické činnosti.
Vždy je kladen důraz na bezpečnost dětí. O jejich zdraví se vždy stará profesionální zdravotnice. Jídelníček je sestavován s ohledem na pestrost a dětem na táboře opravdu chutná a to i díky našim kuchařkám.
Samozřejmostí se staly předtáborové schůzky nás vedoucích, kde připravujeme táborový program a celotáborovou hru. Tradiční se již staly předtáborové víkendy na táboře, které pro nás organizuje Občanské sdružení Tomášov. Zde také probíhá školení vedoucích, a to jak teoretické, tak hlavně praktické. Mimo jiné se zde učíme nové hry pro děti.
Vedoucí I. turnus letní tábor Tomášov
Toto je naše malá vizitka a je na vás, jestli našich zkušeností s prací s dětmi využijete a vyberete si pro své dítě náš tábor.
Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov Letní tábor Tomášov